Przejdź do strony

−Wyspy łączące ludzi i przyrodę− Światowy Geopark UNESCO Wysp Oki Strona główna

Menu

Ta strona: Strona główna Aktualności Druga wizyta i program wymiany Chińskiej i Japońskiej Sieci Geoparków

Druga wizyta i program wymiany Chińskiej i Japońskiej Sieci Geoparków

W dniach 12-17 września miała miejsce druga wizyta i program wymiany między Chińską i Japońską Siecią Geoparków! Program ten zorganizowano jako drugą cześć wymiany, którą rozpoczęto wcześniej w tym roku w Japonii.

W wymianie uczestniczyło 13 przedstawicieli Japońskiej Sieci Geoparków, w tym dwóch ze Światowego Geoparku UNESCO Wyspy Oki. Program obejmował wizytę na Chińskim Uniwersytecie Nauk o Ziemi w Pekinie, w Światowych Geoparkach UNESCO Arxan (Region Autonomiczny Mongolii Wewnętrznej) oraz Fangshan (południowo-zachodni Pekin i Prowincja Hebei).

Zdjęcie 1. Wymiana opinii w Światowym Geoparku UNESCO Arxan.
Zdjęcie 2. Zdjęcie grupowe uczestników wymiany w Muzeum Światowego Geoparku UNESCO Fangshan.

Podczas sesji uczestnicy dyskutowali o kierunkach przyszłej współpracy między Sieciami oraz opowiadali o problemach, z jakimi mierzą się w swoich geoparkach. Wymienili też opinie na różne tematy podczas zwiedzania geostanowisk i obiektów należących do geoparków. Rozmawiano o lokalnym zaangażowaniu w działania geoparku, edukacji, popularyzowaniu nauki i ochronie geostanowisk.

Zdjęcie 3. Dyskusja o ochronie i renowacjach geostanowisk w Światowym Geoparku UNESCO Arxan na geostanowisku z lawą poduszkową.
Zdjęcie 4. Muzeum Człowieka Pekińskiego Zhoukoudian w Światowym Geoparku UNESCO Fangshan.

Przedstawiciele obu Sieci zdecydowali się kontynuować tego typu wymianę i zaczęli planować następne wspólne projekty!

Przejdź do góry