Przejdź do strony

−Wyspy łączące ludzi i przyrodę− Światowy Geopark UNESCO Wysp Oki Strona główna

Menu

Ta strona: Strona główna Aktualności 5. Sympozjum Sieci Geoparków Azji i Pacyfiku 2017

5. Sympozjum Sieci Geoparków Azji i Pacyfiku 2017

Światowy Geopark UNESCO Wyspy Oki uczestniczył w 5. Sympozjum Sieci Geoparków Azji i Pacyfiku 2017, zorganizowanym w Światowym Geoparku UNESCO Zhijindong Cave w Chinach!

Zdjęcie 1. Przedstawiciele Światowego Geoparku UNESCO Wyspy Oki na miejscu sympozjum.

Podczas sympozjum mieliśmy okazję dowiedzieć się jakie akcje i inicjatywy podejmują geoparki z całego regionu Azji i Pacyfiku, jak również podzielić się informacjami o naszym geoparku. Omawialiśmy też plany wzmocnienia relacji w Sieci Geoparków Azji i Pacyfiku oraz możliwości dalszego networkingu.

Zdjęcie 2. Prezentacja pt „Certyfikacja lokalnych produktów przez geopark w celu promocji lokalnego rozwoju ekonomicznego” kierownika Komitetu Promocji Geoparku.

Tegoroczna konferencja skupiła się na następujących tematach: umacnianie zrównoważonego rozwoju w lokalnych społecznościach i ekonomii, popularyzacja geoparków, geostanowisk i geoturystyki, rozpowszechnianie wiedzy naukowej w publicznej edukacji.

Tegoroczna konferencja skupiła się na następujących tematach: umacnianie zrównoważonego rozwoju w lokalnych społecznościach i ekonomii, popularyzacja geoparków, geostanowisk i geoturystyki, rozpowszechnianie wiedzy naukowej w publicznej edukacji.

Zdjęcie 3, 4. Jaskinia Zhijindong – kluczowe geostanowisko w Światowym Geoparku UNESCO Zhijindong Cave.

Sympozjum Sieci Geoparków Azji i Pacyfiku jest organizowane co dwa lata. Następne ma mieć miejsce w 2019 r. w Indonezji.

Przejdź do góry