Przejdź do strony

−Wyspy łączące ludzi i przyrodę− Światowy Geopark UNESCO Wysp Oki Strona główna

Menu

Ta strona: Strona główna Tradycje i zwyczaje Mądrość człowieka w obliczu trudnych warunków klimatycznych

Mądrość człowieka w obliczu trudnych warunków klimatycznych

Specyfika Oki – wysp stworzonych przez wulkan

Mieszkańcy Oki na przestrzeni wieków rozwinęli różne zręczne sposoby kultywowania tej ukształtowanej przez działalność wulkaniczną ziemi. Przykładem jest metoda czteropolowego płodozmianu, by jak najlepiej wykorzystać nieliczne tereny nizinne, czy wydrążenie tuneli w materiale piroklastycznym sprzed 6 mln lat, by umożliwić sobie bezpieczny transport. Nawet we współczesnym krajobrazie Oki, obejmującym i lotnisko, i pola tarasowe, widać oznaki mądrości mieszkańców.

Kamienne mury myōgaki stawiane na polach makihata
Lotnisko Oki wybudowane na płaskowyżu wulkanicznym
Fukuura – tunele trzech pokoleń

Przejdź do góry