Przejdź do strony

−Wyspy łączące ludzi i przyrodę− Światowy Geopark UNESCO Wysp Oki Strona główna

Menu

Ta strona: Strona główna Wyjątkowy ekosystem Źródła ekosystemu Wysp Oki Szydlica japońska z Oki, a dawny półwysep Oki

Szydlica japońska z Oki, a dawny półwysep Oki

Tablica informacyjna o naturalnym lesie szydlic japońskich

Na wyspie Dōgo zobaczyć można ogromne szydlice japońskie [nazywanej też czasami błędnie cedrem], które są endemicznym gatunkiem Japonii. Wśród drzew liczących kilkaset lat można wymienić trzy najbardziej znane, czyli „Yao-sugi”, „Chichi-sugi” i „Kabura-sugi”, a także liczne okazy znajdujące się w naturalnym lesie u podnóży pasma Washigamine. Tamtejsze szydlice japońskie odznaczają się tak dużą różnorodnością kształtów, że aż trudno uwierzyć, iż to ten sam gatunek.

Na Wyspach Oki występują obok siebie różne typy tego samego gatunku szydlicy japońskiej.Ogólnie rzecz biorąc, szydlicę japońską można podzielić na 3 typy: omote-sugi występujący po stronie Oceanu Spokojnego, ura-sugi występujący po stronie Morza Japońskiego i yaku-sugi występujący na wyspie Kiusiu. Na Oki oprócz sztucznie posadzonych szydlic omote-sugi występują też rodzime szydlice ura-sugi oraz wyjątkowy typ wykształcony na wyspach, który łączy w sobie cechy omote– i ura-sugi.

Zmiany poziomu morza i migracja szydlic japońskich

O historii szydlic na Oki możemy dowiedzieć się więcej na podstawie wyników przeprowadzonych badań genetycznych. Potwierdzają one związek migracji szydlic z ostatnim zlodowaceniem (ok. 20 tys. lat temu), podczas którego poziom wód w morzach spadł, a Wyspy Oki stały się częścią półwyspu Shimane. Szydlice nie mogły przetrwać na wyspie Honsiu ze względu na spadek temperatury oraz znaczne wysuszenie lądu. Ostoję znalazły na Oki – jako że otoczone wodami morskimi, odznaczało się nieco wyższą temperaturą. Po zakończeniu zlodowacenia, a przed ponownym podniesieniem się wód i odłączeniem Oki od lądu, szydlice zdołały rozprzestrzenić się na regiony wyspy Honsiu znajdujące się po stronie Morza Japońskiego. Można powiedzieć, że znajdujące się obecnie na wyspie Honsiu szydlice ura-sugi mają swoje korzenie na Oki.

Przejdź do góry