Przejdź do strony

−Wyspy łączące ludzi i przyrodę− Światowy Geopark UNESCO Wysp Oki Strona główna

Menu

Ta strona: Strona główna Geohistoria Okres powstania Morza Japońskiego

Okres powstania Morza Japońskiego

Od jeziora pełnego krokodyli do dna morskiego

Ściana zbudowana z zielonego tufu wulkanicznego

Wyspy Oki wraz z Archipelagiem Japońskim zaczęły się stopniowo oddzielać od kontynentu euroazjatyckiego ok. 26 mln lat temu. Rozciągany ląd zapadł się, w zagłębieniu nagromadziła się woda i w ten sposób powstało środowisko jeziorne.

Kopalnia ziemi okrzemkowej (diatomitu) 

Proces postępował i w efekcie Wyspy Japońskie całkowicie oddzieliły się od kontynentu. Pomiędzy lądy wdarła się woda morska i wcześniejsze środowisko jeziorne przeobraziło się morze – to co dzisiaj nazywamy Morzem Japońskim.

Wiemy o tym dzięki odkryciu skamieliny zębów rekina w warstwie geologicznej sprzed 16 mln lat. Skoro żyły tutaj rekiny, zwykle występujące na dużych głębokościach, to oznacza to, że w tamtym czasie Wyspy Oki znajdowały się na dnie głębokiego morza.


Oki wraz z Archipelagiem Japońskim zaczęło odrywać się od kontynentu ok. 26 mln lat temu. Między Archipelagiem Japońskim, a kontynentem euroazjatyckim powstało ogromne jezioro, na którego dnie znajdowały się obecne Wyspy Oki.

Proces oddzielania się Archipelagu Japońskiego od głównego kontynentu postępował i w miejsce, gdzie było dotychczas jezioro, wdarła się woda morska. W ten sposób utworzyło się obecne Morze Japońskie. Wyspy Oki znajdowały się w tym okresie na jego dnie.

Przejdź do góry