Przejdź do strony

−Wyspy łączące ludzi i przyrodę− Światowy Geopark UNESCO Wysp Oki Strona główna

Menu

Ta strona: Strona główna Geohistoria Okres wysp wulkanicznych Ryolit alkaliczny

Ryolit alkaliczny

Tablica informacyjna nt. ryolitu alkalicznego (Dōgo)

Jedną z reprezentatywnych dla Dōgo skał jest ryolit alkaliczny o charakterystycznym, białawym zabarwieniu. Właśnie z niego zbudowanych jest wiele gór na południowych, zachodnich i północnych brzegach wyspy.

Tutejszy ryolit to skała, która powstała po zastygnięciu lawy bogatej w przezroczyste i białawe krzemiany (ponad 70%), wśród których oprócz kwarców znajduje się duża ilość skaleni alkalicznych. Przy jeszcze wyższej zawartości skaleni alkalicznych skałę kategoryzuje się jako trachit. Na Archipelagu Japońskim mało, bo zaledwie ok. 10%, obecnie aktywnych wulkanów zbudowanych jest z tak lekkiej lawy. Duża część wulkanów jest zbudowana z ciężkiego bazaltu, w którym w dużej ilości występują minerały maficzne (które wpływają na kolor skały) lub z andezytu – materiału o składzie pośrednim między ryolitem a bazaltem. Można więc powiedzieć, że ryolit alkaliczny jest skałą niezwykłą w skali całego kraju.

Istnieje powód czemu skały wulkaniczne są klasyfikowane ze względu na różnicę w ich składzie. Różnice w budulcu skał wulkanicznych – lawie – dostarczają informacji o tym, gdzie i jak powstała magma, która została następnie wyrzucona podczas erupcji. Dzięki temu można wnioskować o tym, kiedy i z jakiej przyczyny wulkan wybuchł. Możemy też dowiedzieć się, jakie rodzaje skał znajdują się pod powierzchnią ziemi i jaka jest ich geohistoria.

Ryolit i obsydian

Ryolit na Oki zawiera rodzaj szkła wulkanicznego – obsydian. Kwarce, których dużo w ryolicie, mają taki sam skład chemiczny co szkło. Mimo to, gdy same kwarce koncentrują się w tym samym miejscu, nie tworzą ciała krystalicznego, ale twardnieją i stają się obsydianem.

Chociaż obsydian ma takie same cechy [chemiczne] co szkło, jest bardzo kruchy, a ułamawszy się, ma bardzo ostre krawędzie. Ludzkość przez wiele wieków wykorzystywała tę skałę do wyrobu m.in. noży i broni, dopóki nie opanowała umiejętności obróbki metalu.

Przejdź do góry