Przejdź do strony

−Wyspy łączące ludzi i przyrodę− Światowy Geopark UNESCO Wysp Oki Strona główna

Menu

Ta strona: Strona główna O Światowym Geoparku UNESCO Wyspy Oki

O Światowym Geoparku UNESCO Wyspy Oki

Poznaj sekrety naszej planety!

Geopark to miejsce, gdzie możemy dowiedzieć się jak poprzez ruchy tektoniczne i aktywność wulkaniczną ukształtował się tutejszy teren, a także jakie powiązania łączą geohistorię z ekosystemem i zwyczajami mieszkańców, które tu powstały. Innymi słowy – jest to miejsce, w którym możemy pogłębić naszą wiedzę o Ziemi.
W Światowym Geoparku UNESCO Wyspy Oki zobaczysz nie tylko ważne zasoby geologiczne, ale poznasz też trwającą od setek milionów lat geohistorię, wyjątkowy ekosystem, który się tu ukształtował, oraz przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje i zwyczaje tutejszych mieszkańców.
W geoparku znajdują się liczne geostanowiska z tablicami informacjami m. in. o tradycjach i zwyczajach mieszkańców oraz o nietypowym ekosystemie wysp. Na każdym z nich odkryjesz wyjątkową opowieść!

 

Sekiheki (Czerwony Klif)
Salamandra z Oki
Rytuał Jūman hairei w chramie Mita Hachiman

Światowy Geopark UNESCO Wyspy Oki

Obszar

Do terytorium Światowego Geoparku UNESCO Wyspy Oki należy archipelag wysp położonych na Morzu Japońskim, ok. 40-80 km na północ od półwyspu Shimane. Cztery największe wyspy są zamieszkane. Granica zewnętrzna geoparku zaznaczona jest na poniższej mapie.

Istotne dla geoparku są środowisko i zasoby morza (charakterystyczne dla odizolowanych wysp), jak również tradycje mieszkańców związane z rybołóstwem morskim. Dlatego do terytorium geoparku zaliczany jest nie tylko ląd, ale także obszar morski w odległości 1 km od linii brzegu.

 

Location of Oki Islands

Cztery wyspy Archipelagu Oki – dowiedz się więcej

Cechy charakterystyczne

Geohistorię archipelagu Oki można podzielić na sześć etapów:
– wyspy Oki jako część kontynentu euroazjatyckiego
– wyspy Oki jako część dna jeziora na kontynencie
– wyspy Oki jako część dna morskiego
– wypiętrzenie się wysp Oki na skutek działalności wulkanicznej
– połączenie wysp Oki z półwyspem Shimane
– Oki jako odizolowane wyspy (stan obecny).


Oki nie zostało oderwane od półwyspu Shimane – to zmieniający się poziom morza sprawił, że region ten stawał się odizolowanymi wyspami (podniesienie poziomu morza) lub częścią półwyspu (obniżenie). Morze pomiędzy Wyspami Oki a półwyspem Shimane ma obecnie głębokość tylko ok. 70 m. Podczas zlodowacenia 20 tys. lat temu, kiedy poziom mórz spadł o 130 m., archipelag połączył się więc z półwyspem. Ok. 10 tys. lat temu miało miejsce globalne ocieplenie; na jego skutek poziomy mórz ponownie się podniosły, a Oki zostało odizolowanymi wyspami.

Czym jest geopark?

Światowe Geoparki UNESCO to oficjalny program UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury). Geoparki to spójne obszary o wyjątkowym na skalę światową dziedzictwie geologicznym i krajobrazie, zarządzane w sposób holistyczny (ochrona i konserwacja, edukacja, zrównoważony rozwój).
Światowy Geopark UNESCO Wyspy Oki prowadzi działalność związaną z ochroną środowiska, lokalną edukacją i rewitalizacją regionu; jest także miejscem, gdzie można odkryć powiązania między dziedzictwem geologicznym, ekosystemem oraz tradycjami i zwyczajami miejscowej ludności.

 

Japońska Sieć Geoparków

Japońska Sieć Geoparków to organizacja non-profit zajmująca się wspieraniem działalności geoparków i regionów aspirujących do tego miana w obrębie Japonii. Obecnie w jej strukturach działa 57 regionów, w tym 43 japońskich geoparków i 14 regionów aspirujących. Dziewięć spośród japońskich geoparków posiada status Światowego Geoparku UNESCO (dane za kwiecień 2020).

Światowe Geoparki UNESCO

161 regionów z 44 państw posiada status Światowego Geoparku UNESCO (dane za lipiec 2020).

Przejdź do góry