Przejdź do strony

−Wyspy łączące ludzi i przyrodę− Światowy Geopark UNESCO Wysp Oki Strona główna

Menu

Ta strona: Strona główna O stronie

O stronie

Prawa autorskie

Treści opublikowane na niniejszej stronie (zdjęcia, tekst, ilustracje, filmy wideo, itd.) są wyłączną własnością Komitetu Promocji Światowego Geoparku UNESCO Wysp Oki. Zabronione jest użycie powyższych materiałów bez uzyskania odpowiedniego pozwolenia, za wyjątkiem przypadków dozwolonych w japońskim prawie autorskim.

W celu uzyskania pozwolenia na użycie materiałów znajdujących się na tej stronie prosimy o skontaktowanie się z Komitetem Promocji Światowego Geoparku UNESCO Wysp Oki.

Wyłączenie odpowiedzialności

Treści tej strony internetowej mogą zawierać błędy. Komitet Promocji Światowego Geoparku UNESCO Wysp Oki nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione ze względu na nieprawidłowość lub niekompletność zawartych tu informacji.

Adresy i zawartość niniejszej strony internetowej mogą zostać zmienione lub usunięte bez zapowiedzi. Komitet Promocji Światowego Geoparku UNESCO Wysp Oki nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku zmiany lub usunięcia zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej treści, jak i w wyniku zaprzestania prowadzenia niniejszej strony internetowej bądź jej usunięcia.

Publikacja w magazynach i in. wydawnictwach

W celu wykorzystania zamieszczonych na tej stronie internetowej treści w jakiejkolwiek publikacji należy skontaktować się z Komitetem Promocji Światowego Geoparku UNESCO Wysp Oki.

Linki

Linki do niniejszej strony można umieszczać bez uzyskania pozwolenia. W przypadku umieszczania linków do stron innych niż strona główna należy pamiętać, że adres do nich może zostać zmieniony w dowolnym momencie bez zapowiedzi. Przy linku należy wyraźnie napisać, że link prowadzi do strony internetowej Światowego Geoparku UNESCO Wysp Oki.

Użytkownik zostanie poproszony o usunięcie linku w przypadku umieszczenia go na stronie internetowej, która zawiera treści naruszające prawo lub zasady porządku publicznego.

Przejdź do góry