Przejdź do strony

−Wyspy łączące ludzi i przyrodę− Światowy Geopark UNESCO Wysp Oki Strona główna

Menu

Ta strona: Strona główna Aktualności 8. Międzynarodowa Konferencja o Światowych Geoparkach UNESCO

8. Międzynarodowa Konferencja o Światowych Geoparkach UNESCO

Przedstawiciele Komitetu Promocji Światowego Geoparku UNESCO Wysp Oki uczestniczyli w 8. Międzynarodowej Konferencji o Światowych Geoparkach UNESCO. Konferencja miała miejsce w Światowym Geoparku UNESCO Adamello Brenta (północne Włochy) i trwała 4 dni (11-14 września 2018).

Zdjęcie 1: Krajobraz w Geoparku Adamello Brenta

Podczas konferencji dwóch przedstawicieli Geoparku Wysp Oki brało udział w licznych sesjach naukowych i spotkaniach, które zapewniły doskonałą platformę poznania innych światowych geoparków oraz wymiany doświadczeń z innymi członkami sieci. Konferencja była też okazją do promocji Sieci Japońskich Geoparków, poprzez wspólne zorganizowanie stanowiska z informacjami o japońskich geoparkach.

13 września, podczas ceremonii wręczania nagród, kierownik Komitetu Promocji otrzymał certyfikat – dowód pomyślnie zakończonej rewalidacji Geoparku Wysp Oki, która miała miejsce w 2017 r.

Zdjęcie 2: Przemowa Przewodniczącego Rady Wykonawczej Światowej Sieci Geoparków
Zdjęcie 3: Zdjęcie grupowe przedstawicieli geoparków rewalidowanych w 2017 r.

Ostatniego dnia konferencji przedstawiciele naszego geoparku mieli przyjemność przewodniczyć spotkaniu dotyczącym geoparków wyspiarskich. Było to pierwsze zebranie członków założonej w czerwcu tego roku Grupy Roboczej Geoparków Wysparskich w Światowej Sieci Geoparków. W czasie spotkania przedstawiono m. in. programy rozwoju regionalnego implementowane w Światowym Geoparku UNESCO Wysp Oki.

Zdjęcie 4: Prezentacja o planach działań Grupy Roboczej Geoparków Wyspiarskich

Przejdź do góry