Przejdź do strony

−Wyspy łączące ludzi i przyrodę− Światowy Geopark UNESCO Wysp Oki Strona główna

Menu

Ta strona: Strona główna Geohistoria Okres powstania Morza Japońskiego Zielony tuf wulkaniczny

Zielony tuf wulkaniczny

Tablica informacyjna nt zielonego tufitu (Dōgo)

Tuf wulkaniczny to skała, która w najprostszy sposób obrazuje, jak powstał Archipelag Japoński.

Występuje bardzo szeroko na obszarze wyspy Honsiu (po stronie Morza Japońskiego) w warstwie geologicznej powstałej w środowisku rzecznym i jeziornym ok. 20-15 milionów lat temu. Można wnioskować, że środowisko w tamtym okresie pozwalało na osadzanie się piasku i ziemi na tym terenie.

Występowanie zielonego tufitu

Składniki zawarte w popiele wulkanicznym (wchodzącym w skład skały) nadają temu tufowi zielonkawy kolor. Ich obecność wskazuje też na to, że ówczesna aktywność wulkaniczna była bardzo silna. W skale zostały odnalezione również liczne skamieniałości organizmów z tego okresu, które żyły w środowiskach rzecznych i jeziornych. Te wszystkie informacje pozwalają na bliższe poznanie warunków jakie panowały w dawnych czasach w okolicy obecnej Japonii.

Zielony tufit (Inujima, dzielnica Ōku)

Badania tufu dostarczyły też następujących informacji:

– fragment lądu z wschodniej części kontynentu eurazjatyckiego odłamał się i utworzył potem Archipelag Japoński,

– gdy wspomniany fragment lądu przemieszczał się dalej na wschód, teren znajdujący się pod obecnym Morzem Japońskim był rozciągany,

– podczas jednego z etapów tego procesu między kontynentem a oderwanym fragmentem lądu powstało jezioro,

– w miejscu tych zmian w skorupie ziemskiej znajdowało się dużo wulkanów,

– w okolicach ówczesnej Japonii środowisko i klimat odpowiadały warunkom w obecnej Azji Południowo-Wschodniej.

W tufie na wyspach Oki znaleziono skamieniałości krokodyla, żółwiaka chińskiego, słodkowodnych małży i ślimaków.

Przejdź do góry