Przejdź do strony

−Wyspy łączące ludzi i przyrodę− Światowy Geopark UNESCO Wysp Oki Strona główna

Menu

Ta strona: Strona główna Wyjątkowy ekosystem Źródła ekosystemu Wysp Oki Wpływ ciepłego Prądu Cuszimskiego na środowisko

Wpływ ciepłego Prądu Cuszimskiego na środowisko

Prądy morskie wokół Japonii i wpływ ciepłego prądu Cuszimskiego na klimat

Na Oki można zaobserwować tuż obok siebie gatunki roślin występujące zwykle w zupełnie odmiennych środowiskach. Jest to niezwykła cecha tutejszego ekosystemu.

Kluczem do rozwiązania zagadki jego powstania jest proces zmian, którym podlegała rzeźba terenu i klimat Archipelagu Japońskiego. Jednakże, aby dowiedzieć się, jak gatunki z zupełnie innych środowisk przetrwały na Oki, należy rozważyć też wpływ innych czynników.

Jednym z tych czynników może być opływający Wyspy Oki ciepły morski Prąd Cuszimski.

Masy powietrza z południa ogrzane przez wody tego prądu, zderzają się z wiejącym nad Morzem Japońskim zimnym północno-zachodnim wiatrem z kontynentu euroazjatyckiego. Prowadzi to do powstania chmur i tym samym powoduje częstsze opady deszczu i śniegu oraz występowanie mgły po stronie Morza Japońskiego. Klimat morski, a także klimat Wysp Oki, charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami zarówno w zimie i w lecie, opadami deszczu występującymi przez cały rok oraz wysoką wilgotnością powietrza. Jest to klimat odpowiedni dla występowania różnorodnych gatunków roślin.

Przejdź do góry