Przejdź do strony

−Wyspy łączące ludzi i przyrodę− Światowy Geopark UNESCO Wysp Oki Strona główna

Menu

Ta strona: Strona główna Tradycje i zwyczaje Historia Wysp Oki: pamięć przekazywana z pokolenia na pokolenie Obsydian

Obsydian

Obsydian jest jedną z najbardziej reprezentatywnych dla Wysp Oki skał. Od okresu paleolitu wykonywano z niego kamienne narzędzia.

Narzędzia z obsydianu z Oki (odkryte na stanowisku Miyata, pref. Osaka)

W zależności od miejsca pochodzenia, można zauważyć różnice w występujących w obsydianie niewielkich domieszkach innych substancji. Jest to cecha charakterystyczna tej skały, która pozwala nam poprzez analizę składu chemicznego danego okazu ustalić skąd pochodzi. Na terenie całej Japonii obsydian jest wydobywany w ponad 70 miejscach, ale tylko materiał pozyskiwany w 6 z nich był wystarczająco dobrej jakości i łatwo można było wyrabiać z niego narzędzia. Oki jako jedyne w regionie Chūgoku zaliczało się do tych 6 miejsc. 

Już 30 tys. lat temu obsydian z Oki był transportowany do regionu Chūgoku, a stamtąd na tereny dzisiejszej prefektury Niigata oraz do regionu Sikoku. Biorąc to pod uwagę, można wyobrazić sobie, jak nieodzownym surowcem w codziennym życiu (w starożytności) był dobry jakościowo obsydian z Oki.

Badając rozmieszczenie odnalezionych artefaktów wykonanych z obsydianu z Oki, odkrywamy jednocześnie szlak wymiany kulturowej i kontaktów międzyludzkich tego okresu. Trasa transportu obsydianu to ta sama trasa wzdłuż której w kolejnych wiekach podróżowano i prowadzono wymianę kulturową i ekonomiczną.

Rozmieszczenie stanowisk archeologicznych, na których odnaleziono narzędzia z obsydianu z Oki.

Przejdź do góry