Przejdź do strony

−Wyspy łączące ludzi i przyrodę− Światowy Geopark UNESCO Wysp Oki Strona główna

Menu

Ta strona: Strona główna Mapa geostanowisk

Mapa geostanowisk

Czym jest geostanowisko?

Geostanowisko to miejsce gdzie można zobaczyć ważne dla danego geoparku dziedzictwo geologiczne, przyrodnicze lub kulturowe.

Na Oki znajduje się ponad 100 geostanowisk. Na tej stronie zaprezentowane są te, do których jest łatwy dostęp. Mapa zawiera również informacje dotyczące muzeów i innych instytucji turystycznych.

    Lista geostanowisk

    Przejdź do góry