Przejdź do strony

−Wyspy łączące ludzi i przyrodę− Światowy Geopark UNESCO Wysp Oki Strona główna

Menu

Ta strona: Strona główna Wyjątkowy ekosystem Środowisko morskie Migracja ryb

Migracja ryb

Główne prądy morskie wokół Japonii

Przez Morze Japońskie, po stronie Wysp Japońskich, płynie ciepły Prąd Cuszimski – odgałęzienie prądu Kuro Siwo. Zaczyna swój bieg przy Cieśninie Cuszimskiej, a kończy przy cieśninach na północy i południu wyspy Hokkaido, gdzie wpływa do Oceanu Spokojnego i Morza Beringa. Z tego powodu Morze Japońskie ma nieco wyższą temperaturę niż Ocean Spokojny, co oznacza, że rozmieszczenie morskiej flory i fauny jest również przesunięte dalej na północ. 

Pomimo wpływu ciepłego prądu temperatura Morza Japońskiego spada w zimie i część południowych ryb, przyniesionych tutaj z Prądem Cuszimskim ginie, gdyż nie jest w stanie przetrwać w chłodniejszej wodzie. Przykładami ryb, które w taki sposób przypływają w okolice Wysp Oki ze stref zwrotnikowej i podzwrotnikowej, by następnie zginąć w okresie zimowym, są ryby z rodziny kosterowatych i garbikowatych.

Mimo że w efekcie duża część ryb ginie, zjawisko to nie jest zupełnie bezcelowe. Jeśli globalne ocieplenie będzie postępować, a wspomniane gatunki ryb dostosują się do niższych temperatur na tyle by przetrwać zimę, to będą w lepszej sytuacji niż inne gatunki nie przystosowane jeszcze do nowego siedliska.Nie jest jasne, dlaczego zachodzi to zjawisko, ale można powiedzieć, że nie jest zaburzeniem naturalnego stanu rzeczy, a raczej częścią naturalnej kolei rzeczy organizmów żywych.

Ryba z rodziny garbikowatych (Pomacentrus coelestis)

Przejdź do góry