Przejdź do strony

−Wyspy łączące ludzi i przyrodę− Światowy Geopark UNESCO Wysp Oki Strona główna

Menu

Ta strona: Strona główna Wyjątkowy ekosystem Gatunki endemiczne Wysp Oki Salamandra z Oki

Salamandra z Oki

Tablica informacyjna o salamandrze z Oki

Salamandra z Oki (Hynobius okiensis) jest gatunkiem występującym jedynie na wyspie Dōgo. Do wielu niezwykłych cech tego niewielkiego zwierzęcia zalicza się nie tylko jego endemiczny charakter.

Małe salamandry z rodziny kątozębnych (Hynobiidae) można podzielić na dwie grupy ze względu na środowisko, które zamieszkują ich larwy: reofile (gatunek żyjący w wodach płynących jak rzeki i strumienie) i stagnofile (gatunki żyjące w wodach stojących jak jeziora i stawy).

Z badań genetycznych wynika, że salamandra zamieszkująca środowisko wód płynących wyewoluowała i przystosowała się do środowiska wód stojących. Następnie dostosowała się ponownie do środowiska wód płynących, jak rzeki i strumienie. Jest to zjawisko niezwykłe w skali światowej.

Stadium larwalne salamandry z Oki
Dorosły osobnik salamandry z Oki

Międzynarodowa organizacja Alliance for Zero Extinction (AZE, Sojusz Zero Wymierania) opublikowała w 2005 roku listę „Ostatnie siedliska gatunków rzadkich na Ziemi”. Wśród 920 wymienionych miejsc na świecie Park Narodowy Daisen-Oki zajął 588 miejsce, właśnie ze względu na występowanie tu salamandry z Oki.

Przejdź do góry